You need to upgrade your Flash Player
01.cisco.jpg02.avaya.jpg03.ATi logo.jpg04.Yeastar.jpg06.siemens.jpg07.barracuda.jpg08.panduit.jpg09.legrand.jpg10.schrack.jpg11.nexans.jpg13.keline.jpg14.schneider.jpg15.panasonic.jpg

 

 

Avaya je privatna telekomunikaciona kompanija, koja se oslanja na četiri stuba: IP telefonija, kontakt centri, objedinjene komunikacije i upravljanje poslovnim procesima. Avaya ima dva glavna segmenta: Avaya globalna komunikaciona rešenja i Avaya Globalne usluge.
Segment Avaya globalna komunikaciona rešenja prodaje komunikacione sisteme, opremu i aplikacije za preduzeća i SMB klijente. Primarna ponuda za ovaj segment obuhvata IP telefonska rešenja i rešenja tradicionalne govorne komunikacije, multimedijalni kontakt centar kao i aplikacije i infrastrukturu za upravljanje odnosima sa kupcima. Avaya Globalne usluge segment obezbeđuje  globalnu ponudu usluga koje omogućavaju korisnicima da planiranje, dizajn, implementaciju, integraciju i upravljanje svojim objedinjenih komunikacionim mrežama širom sveta.

Preduzeće zapošljava više od 19.000 ljudi, uključujući 2.500 razvojnih profesionalaca širom sveta.

Novosti

T3 realizuje nadzor nad elektroinstalacijama na objektu IPB-a veličine 10000 m2 u Šimanovcima...
Ke-line http://www.keline.com/ - T3 je intenzivirao broj računarskih mreža koje izvodi sa opremom firme Ke Line koja s...
Kompanija T3 doo je završila implementaciju elektro instalacije na objektu u Raški...
T3 je završila projekat Data Centra u Šapcu....
DEA - dizel elektro agregatiAgregati predstavljaju spoj motora sa unutrašnjim sagorevanjem kao pogonske mašine i sa d...
T3 je odradio terminiranje i merenje optičke infrastrukture objekta Geox. I pored složene situacije koja je zatečena ...