You need to upgrade your Flash Player
01.cisco.jpg02.avaya.jpg03.ATi logo.jpg04.Yeastar.jpg06.siemens.jpg07.barracuda.jpg08.panduit.jpg09.legrand.jpg10.schrack.jpg11.nexans.jpg13.keline.jpg14.schneider.jpg15.panasonic.jpg

 

 

Cisco Systems, Inc. je svetski lider u oblasti mrežnih rešenja za Internet. Danas, mreže su esencijalni deo poslovne, državne, pa i privatne komunikacije, a Cisco Internet Protocol (IP) mrežna rešenja su osnova ovakvih mreža. Cisco hardver, softver i usluge se koriste da bi se razvila internet rešenja koja omogućavaju pojedincima i firmama da uvećaju produktivnost, poboljšaju zadovoljstvo svojih kijenata i učvrste konkurentsku prednost.

Cisco je osnovala grupa kompjuterskih stručnjaka sa Stenford Univerziteta 1984. godine.

Danas Cisco ima preko 34 000 zaposlenih širom sveta.

Novosti

T3 realizuje nadzor nad elektroinstalacijama na objektu IPB-a veličine 10000 m2 u Šimanovcima...
Ke-line http://www.keline.com/ - T3 je intenzivirao broj računarskih mreža koje izvodi sa opremom firme Ke Line koja s...
Kompanija T3 doo je završila implementaciju elektro instalacije na objektu u Raški...
T3 je završila projekat Data Centra u Šapcu....
DEA - dizel elektro agregatiAgregati predstavljaju spoj motora sa unutrašnjim sagorevanjem kao pogonske mašine i sa d...
T3 je odradio terminiranje i merenje optičke infrastrukture objekta Geox. I pored složene situacije koja je zatečena ...