Strukturni kablovski sistemi

Strukturno kabliranje je univerzalan način koji dozvoljava fleksibilno i prilagodljivo rešenje. Danas, imati pristup telefonskoj i računarskoj mreži je standard. Pažljivim odabirom pasivne opreme moguće je dostići fantastične performanse sistema bez obzira koliko rigorozni zahtevi su postavljeni.
T3 d.o.o.  nudi širok spektar proizvoda renomiranih proizvođača koje u ponudi imaju sve kategorije kablova (CAT 3, CAT 5e, CAT 6 ili CAT 7) i visoko kvalitetne optičke kablove.

Značaj SKS-a
•    Isplativa investicija
•    Infrastuktura za nove tehnologije u računarskim mrežama
•    Garantni rokovi: 15-25 godina
•    Međunarodni standardi za SKS
•    Univerzalni kablovski sistem za različite primene
•    ANSI TIA/EIA-568-B
•    ISO/IEC 11801
•    CENELEC EN 50173


Elementi SKS-a
•    Instalacioni kablovi (bakarni i optički)
•    Telekomunikacioni ormani
•    Spratni razdelnici (patch paneli)
•    Konektori (RJ-45)
•    Telekomunikacione utičnice
•    Prespojni (patch) kablovi


Delovi SKS-a
•    Kampus kabliranje (razvod između zgrada)
optičko (550m, 2km)
•    Vertikalno kabliranje (razvod između spratova)
optičko (550m)
bakarno (90m)
•    Horizontalno kabliranje (razvod po spratu)
bakarno (90m)
•    Radni prostor - priključenje opreme (računar, server, telefon, štampač, wireless access point, IP telefon...) na kablovski sistem