LAN / MAN / WAN

T3 d.o.o. nudi kompletnu uslugu u oblasti računarskih mreža:
•    Projektovanje, instalacija, kontrola i održavanje
•    Računarske i telefonske mreže
•    Kablovi i pasivna mrežna oprema
•    Najsavremeniji mrežni uređaji
•    Sertifikovani stručnjaci
•    Tehnička podrška, konsalting i obuka

 

Kompanija T3 d.o.o. ima dugogodišnja saradnju sa vodećim svetskim kompanijama iz oblasti telekomunikacija, ozvaničenu ugovorima i partnerskim odnosima.     
Prateći najnovije standarde u kabliranju T3 d.o.o. u svojoj ponudi ima i program strukturnog kabliranja objekata i to pasivnom i aktivnom opremom.
Ovakvim pristupom potpuno je moguće postići zahtevane brzine protoka, i to od 10 Mb/s pa sve do 10 Gb/s, kao i potpunu pouzdanost u eksploataciji primenom različitih vrsta kablova (bakarnih i/ili optičkih).


Naravno, kao sistem integrator T3 d.o.o. pre svega, u neprestanom kontaktu sa komintentima pomaže u odabiru rešenja, u zavisnosti od specifičnih uslova rada kao i posebnih zahteva.


T3 d.o.o. nudi opremu renomiranih svetskih proizvođača:
•    Cisco
•    Linksys
•    Allied Telesis
•    Avaya
•    HP