Distribucija RTV sistema

Za rešavanje potreba distribucije TV signala unutar objekata T3 je u mogućnosti da Vam projektuje i implementira TV sistem koji će korisniku omogućiti pristup postojećim zemaljskim TV kanalima kao i lak prelazak korisnika kako na KDS tako i MMDS sistem. Naša preporuka je da se u svakom poslovnom prostoru predvidi minimalno po jedna TV utičnica. Utičnice su namijenjene za prijem RF spektra.