Call centri

Call Centri predstavljaju efikasno sredstvo za opsluživanje velikog broja istovremenih telefonskih poziva. Obično se koriste za rezervacije karata, katalošku prodaju, davanje informacija, razne usluge mobilnih operatera i slično.

Glavni cilj postojanja Call Centra su zadovoljni korisnici. Korisnici žele uglavnom dve stvari: da im se brzo odgovori na poziv, i da budu kvalitetno usluženi od strane agenata Call Centra.
U ostvarivanju ova dva cilja koriste se posebni telefonski sistemi, udruženi sa računarskim sistemima. Svaki od ovih elementa utiče na onaj drugi: telefonska centrala će proslediti računaru broj telefona sa kojeg klijent zove, a računar će na osnovu toga iz baze podataka izvući podatke o klijentu.

Ako se radi o jako važnom korisniku, računar će signalizirati telefonskoj centrali da ga spoji sa agentom preko reda i dodeliće mu posebno obučenog agenta koji će odgovoriti na telefonski poziv.
Takođe, za vreme svakog telefonskog razgovora agent Call Centra će imati na ekranu svog računara kompletan dosije korisnika, koji će mu pomoći da korisnika opsluži na najbolji mogući način.
Call centar je spoj napredne tehnike i ljudi. T3 d.o.o. Vam upravo omogućava tu naprednu tehniku, za ljude ćete morati sami da se snađete.