Protiv-požarni sistemi

Sistemi automatske dojave požara kod nas spadaju u zakonsku regulativu. T3 obezbeđuje kompletan inženjering, od projektovanja preko izvođenja do puštanja sistema u rad.
Sistemi dojave požara koje radimo su:
-    konvencionalni sistem
-    adresabilni sistem
-    detekcija ugljen moniksida
-    detekcija metana
-    detekcija gasa