Izvori napajanja

Napajanje i distribucija napajanja su jedne od ključnih karika sistema. Njihovo precizno dimenzionisanje, ali i pravilno korišćenje podiže nivo pouzdanosti poslovnih procesa. Dualna napajanja IT opreme podižu nivo pouzdanosti - taj nivo se mora preneti i na uređaje napajanja, te samo takav sistem može da ispuni najviše zahteve pouzdanosti kompletnog DC. Implementacija sistema  napajanja: monolitni ili skalabilno-modularni dizajn, N+1, 2N, 2(N+1) sistemi konfiguracije su oblast gde posedujemo veliko iskustvo. Profilisanje i isporuka DEA agregata, kao testiranje kompletnog sistema napajanja, jedno je od oblasti našeg delovanja. Odeljenje tehnike i servisa sa vrhunskim mernim instrumentima, u mogućnosti je da odgovori na  sve zahteve  korisnika iz oblasti napajanja. Praćenje razvoja i komercijalne raspoloživosti novih proizvoda, obrazovanje i trening zaposlenih u trening centrima i dosledna primena naučnih procedura i standarda obezbedjuje visok nivo podrške krajnjim korisnicima.

Radite marljivo. Privodite posao kraju, ali na žalost nestaje struje. Sav trud je možda nepovratno izgubljen, ali ćete to tek saznati kada struja dođe. Da vam se ne bi ovo desilo, UPS uređaji Vas mogu spasiti.

Iz praktičnih razloga, UPS uređaje smo podelili u dve grupe: Off-Line i Line-Interactive / On-Line.

•  Off-Line

Pogodni su za ličnu upotrebu, male i kućne kancelarije

•  Line-Interactive / On-Line

Poseduju napredniji sistem za obezbeđivanje besprekidnog napajanja i primenjuju se pretežno u poslovne svrhe - na serverima, u Data Centrima i svugde gde nije dopustivo gubljenje podataka i prekid rada.