Data Centri

KLJUČ U RUKE REŠENJA DATA CENTARA

Fizička Fizička infrastruktura Data Centra predstavlja temelj svakog pouzdanog poslovanja. Sve veći zahtevi za pouzdanošću centra za obradu podataka definisani su kroz Tier standarde koji zahtevaju profesionalni pristup projektima infrastrukture.
Svedoci smo pogrešnog pristupa (od planiranja, preko realizacije projekta) koji, nakon implementacije opreme, pokazuju nedostatke i negativno utiču na pouzdanost u radu. Ispravljanje grešaka se naknadno skupo plaća. Jedan od uzroka je razvoj IT hardvera u high density okruženja koja zahtevaju potpuno drugačiji pristup u dizajnu i realizaciji. Globalni trendovi povećanja efikasnosti zasnivaju se na novim tehnologijama i dizajnu, koje su deo naših rešenja.
T3 uspešno vodi korisnike kroz sve faze realizacije modernog Data Centra, koristeci višegodišnje iskustvo stečeno u radu u IT okruzenjima. Rezultat su tehnološki napredna rešenja kroz infrastrukturu prilagođenu promenama u IT tehnologiji.


Planiranje:

Planiranje počinje od edukacije korisnika, izrade idejnog projekta i projektnog zadatka, prema   zahtevu i potrebama korisnika, uz uvek prisutno smanjenje TCO. T3 nudi pomoć u izboru odgovarajućeg modela infrastrukture, uz precizno dimenzionisanje svih delova sistema. Sledi projektovanje uz mogućnost promena u svakoj fazi, a prema trenutnim zahtevima korisnika.
Najsavremeniji dizajnerski alati omogućuju definisanje opreme, simulaciju određenih stanja (redudance hlađenja) i jedinstven 3D prikaz - korisnik je od početka upoznat sa izgledom data centra. Ovakav način dizajniranja i projektovanja uporedo nudi rešenje upravljanja sistemom - kompletan projekat sa definisanom opremom i prostormin crtežom se može direkno  implementirati u sistem nadzora i kontrole.


Napajanje:

Napajanje i distribucija napajanja su jedne od ključnih karika sistema. Njihovo precizno dimenzionisanje, ali i pravilno korišćenje podiže nivo pouzdanosti poslovnih procesa. Dualna napajanja IT opreme podižu nivo pouzdanosti - taj nivo se mora preneti i na uređaje napajanja, te samo takav sistem može da ispuni najviše zahteve pouzdanosti kompletnog DC. Implementacija sistema  napajanja: monolitni ili skalabilno-modularni dizajn, N+1, 2N, 2(N+1) sistemi konfiguracije su oblast gde je T3 stekao veliko iskustvo. Profilisanje i isporuka DEA agregata, kao testiranje kompletnog sistema napajanja, jedno je od oblasti delovanja T3. Odeljenje tehnike i servisa sa vrhunskim mernim instrumentima, u mogućnosti je da odgovori na  sve zahteve  korisnika iz oblasti napajanja. Praćenje razvoja i komercijalne raspoloživosti novih proizvoda, obrazovanje i trening zaposlenih u trening centrima i dosledna primena naučnih procedura i standarda obezbedjuje visok nivo podrške krajnjim korisnicima.

Hlađenje:

Savremeni koncept sistema klimatizacije rešava problem koji stvara sve veća disipacija IT opreme. Sistemi hlađenja iz duplog poda imaju svoje limite, ali se uspešno primenjuju kod opreme manjih disipacija. Za veće disipacije, uspešno se primenjuje sistem hlađenja InRow koji je postao svetski trend. Delovanje firme se ogleda u dizajniranju i realizaciji kompletnog sistema klimatizacije. To podrazumeva instalaciju chillera (ako su sistemi sa hladnom vodom i u varijanti sa freecoolingom), kondenzatora u sistemu direktne ekspazije, CDU sistema razvoda i kvalifikovano puštanje u rad. U ovom segmentu je moguće napraviti najveću uštedu u Opexu, pravilnim izborom hlađenja.

Rekovi i rekovski dodaci:

Rekovi su definisani prema vrsti opreme, sistemu hlađenja i razvodu napajanja. U ponudi su rekovi za serversku i mrežnu opremu kompatibilni sa 19'' opremom svih proizvođača. Pružaju maksimalnu fleksibilnost i mogućnost dodavanja proširive opreme - kompatibilnih dodataka kao sto su police, dodaci za horizontalni i vertikalni kablovski razvod, patch paneli, sistemi za poboljšanje hlađenja, blanking paneli, krovni nosači kablova i sl. Razvod napajanja, različitih snaga i upravljivosti, se bira prema vrsti opreme - u ponudi su basic, metered i switched. Primenom 2N sistema napajanja, PDU letve sa merenjem potrošnje omogućavaju da sistem pravilno funkcioniše u slučajevima ispada jednog od napajanja. Rspoloživi su rekovski dodaci za nadzor: KVM switchevi, Rack Keyboard&Mouse, kontrola pristupa reku i sl.

Upravljanje i nadzor:

Centralizovan sistem nadzora i upravljanja preko IP mreže ili kroz BMS (ModBus) omogućuje uvid u stanje svih elemenata infrastrukture. Upravljačka platforma  centralizuje nadzor, kontrolu, analizu i istoriju alarmantnih situacija. Vrši  se audio/video monitoring  pomoću IP kamera; postoje integrisani senzori za merenje temperature, vlažnosti vazduha, protoka vazduha i audio monitoringa. Obaveštavanje putem Web aplikacija, E-mail, SNMP (opciono SMS-om) o svim alarmantnim situacijama pomaže blagovremenom reagovanju na bitne događaje. U ponudi je i Capacity and Change Manager, software instaliran na ISX Central koji prati život data centra - od projektovanja, preko realizacije, mogućnosti proširenja kapaciteta, obezbeđijući smanjenje troškova i povećanu efikasnost sistema.

Protivpožarna zaštita i ostala infrastruktura:

U okviru realizacije kompletnih rešenja infrastrukture data centra, predviđena je integracija  sistema dojave i gašenja požara i protiv-provalnih sistema. T3 izlazi u  susret zahtevima  korisnika bilo da se radi o gašenju tipa NAF, FM200, NOVEC ili sl.
Dupli pod i anti-statik podloge, EMS elektromagnetna zaštita prostora, Data Sefovi, elektro-instalacije i struktuno kabliranje se takođe realizuju kao deo jedinstvenog sistema fizičke infrastrukture.