Cisco Systems, Inc. je svetski lider u oblasti mrežnih rešenja za Internet. Danas, mreže su esencijalni deo poslovne, državne, pa i privatne komunikacije, a Cisco Internet Protocol (IP) mrežna rešenja su osnova ovakvih mreža. Cisco hardver, softver i usluge se koriste da bi se razvila internet rešenja koja omogućavaju pojedincima i firmama da uvećaju produktivnost, poboljšaju zadovoljstvo svojih kijenata i učvrste konkurentsku prednost.

Cisco je osnovala grupa kompjuterskih stručnjaka sa Stenford Univerziteta 1984. godine.

Danas Cisco ima preko 34 000 zaposlenih širom sveta.