Avaya je privatna telekomunikaciona kompanija, koja se oslanja na četiri stuba: IP telefonija, kontakt centri, objedinjene komunikacije i upravljanje poslovnim procesima. Avaya ima dva glavna segmenta: Avaya globalna komunikaciona rešenja i Avaya Globalne usluge.
Segment Avaya globalna komunikaciona rešenja prodaje komunikacione sisteme, opremu i aplikacije za preduzeća i SMB klijente. Primarna ponuda za ovaj segment obuhvata IP telefonska rešenja i rešenja tradicionalne govorne komunikacije, multimedijalni kontakt centar kao i aplikacije i infrastrukturu za upravljanje odnosima sa kupcima. Avaya Globalne usluge segment obezbeđuje  globalnu ponudu usluga koje omogućavaju korisnicima da planiranje, dizajn, implementaciju, integraciju i upravljanje svojim objedinjenih komunikacionim mrežama širom sveta.

Preduzeće zapošljava više od 19.000 ljudi, uključujući 2.500 razvojnih profesionalaca širom sveta.