T3 realizuje nadzor nad elektroinstalacijama na objektu IPB-a veličine 10000 m2 u Šimanovcima